Pedoman Pencegahan Virus Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)

July 23, 2020 0 Comments 2 tags

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada